YTLIGA KÄRL.

ATT TÄNKA PÅ
Undvik solning ca 1 månad före och efter behandling, undvik aktiviteter som höjer blodcirkulationen 24 timmar efter behandling. SPF 30-50 bör användas efter behandling.

Det som sker är att blodkärlen absorberar ljuset som omvandlas till värme och därför koaguleras. Man kan få en lätt rodnad och en värmekänsla det första dygnet.

Oftast tar det ca tre veckor innan man ser att kärlet reducerats.
Det kan bli en rodnad eller ett litet blåmärke som sedan försvinner.
Om det är ett litet kärl kan man få en omedelbar effekt i och med att kärlet drar ihop sig.

Beroende på blodcirkulationen kan upprepade behandlingar behövas med 4 veckors mellanrum.